İlişik Kesme İşlemlerinin Yürütülmesi

Üniversitemizden herhangi bir nedenle (nakil, istifa, emeklilik, v.b.) ayrılacak olan personel ilişik kesme işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için aşağıdaki süreci izlemelidir.

1. Ayrılacak olan personel fiilen görev yaptığı birime, ayrılacağı tarih ve nedenini bildirmelidir.

2. Görev yaptığı birimdeki “İlişik Kesme İşlemi Başlatma Sorumluları” EBYS üzerinden yürütülecek olan işlemleri başlatacaktır.

3. İlişik kesme işlemlerinin EBYS üzerinden yürütülebildiği birimlerce onaylanma veya red işlemleri bilgileri her adımında ilişiği kesilecek personelin e-posta’sına ve EBYS hesabına mesaj olarak iletilecektir. Aynı zamanda İlişik Kesme İşlemlerinin EBYS üzerinden yürütülebildiği tüm birimler tarafından onaylanmasının ardından ilişiği kesilecek personelin e-posta’sına ve EBYS hesabına “İlişik Kesme İşleminiz tüm birimler tarafından onaylanmıştır. Biriminizin İlişik Kesme İşlemi Başlatma Sorumlusu ile irtibata geçiniz” şeklinde bir mesaj iletilecektir.

4. Bunun ardından ilişiği kesilecek kişiler, biriminin İlişik Kesme İşlemi Başlatma Sorumlusundan İlişik Kesme Formunu alarak formda yer alan onaylama işlemi elden yaptırılacak diğer birimlerden öncelikle Tahakkuk Birimine olmak üzere diğer birimlere bizzat giderek ilişik kesme işlemlerini tamamlayacaklardır.

5. Sonrasında ilişik kesme işlemlerini tamamladıklarına dair formu görev yaptıkları birime teslim edeceklerdir.

6. Personelin görev yaptığı birim tamamlanan ilişik kesme belgesi, maaş nakil belgesi (varsa) ve SGK işten çıkış bildirgesini (varsa) kadro boşaltma işlemlerinin yapılabilmesi için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na göndermelidir. Bu belgeler gönderilmeden personelin kadrosu boşaltılmayacağından HİTAP uygulamasında sıkıntılarla karşılaşmamak adına tüm sorumluluk görev yapılan birimlerdedir.

Personel Daire Başkanlığı